artkov_teleskopicke_brany_2KSB_baner_


SKLADACIE (zalamovacie) brány ponúkame v jednokrídlovom a dvojkrídlovom prevedení do max. dĺžky jedného krídla 3000mm s výškou stavebného otvoru Vmax. 1800mm.

Každé krídlo je zložené z dvoch častí spojených závesmi (pántami) a prepojených zalamovacím mechanizmom. Prvá časť je ovládaná priamo pohonom a druhá časť skladacím (zalamovacím) mechanizmom zabezpečujúcim počas otvárania synchronizované zalamovanie, čo v konečnom dôsledku v polohe [OTVORENÁ] skráti každé krídlo cca o 50%.

ARTkov_TELESKOPICKE brany_PLOT-84_Dvojkridlova skladacia branaARTkov_TELESKOPICKE brany_PLOT-84_Dvojkridlova skladacia branaARTkov_TELESKOPICKE brany_PLOT-84_Dvojkridlova skladacia branaARTkov_TELESKOPICKE brany_PLOT-84_Dvojkridlova skladacia branaARTkov_TELESKOPICKE brany_PLOT-84_Dvojkridlova skladacia branaARTkov_TELESKOPICKE brany_PLOT-84_Dvojkridlova skladacia branaARTkov_TELESKOPICKE brany_PLOT-84_Dvojkridlova skladacia branaARTkov_TELESKOPICKE brany_PLOT-84_Dvojkridlova skladacia branaARTkov_TELESKOPICKE brany_PLOT-84_Dvojkridlova skladacia branaARTkov_TELESKOPICKE brany_PLOT-84_Dvojkridlova skladacia branaARTkov_TELESKOPICKE brany_PLOT-84_Dvojkridlova skladacia brana
Pri realizácii dvojkrídlového SKLADACIEHO bránového systému je potrebné pri výstavbe bránového otvoru prihliadať na to, že následné umiestnenie bránových stĺpov a bránového systému zúži prejazdovú šírku o 400-500mm. V praxi to znamená, že stavebný otvor cca 3500mm zabezpečí čistú prejazdovú šírku cca 3000mm.

ARTkov Trnava-TELESKOPICÉ brány
Porovnanie KLASICKEJ Dvojkrídlovej Brány a Dvojkrídlovej SKLADACEJ (zalamovacej) Brány
STAVEBNÁ príprava
Stavebná príprava pre montáž SKLADACIEHO bránového systému v zabetónovaní bránových stĺpov, ktoré sú v tomto prípade bezpodmienečne potrebné. Vhodné je v strede stavebného otvoru vybudovať pätku pre následnú montáž stredového dorazu. Ak nie je možné priame zabetónovanie bránových stĺpov, je potrebné pripraviť betónové pätky pre povrchovú montáž bránových stĺpov.

ARTkov_Teleskopicke_Brany_Trnava_Kridlove_brany_stavebna_priprava_2021
Krídlové brány – stavebná príprava

Bránová AUTOMATIZÁCIA
Krídlové SKLADACIE brány sú konštrukčne predurčená k automatizovanej prevádzke. Pre montáž a sprevádzkovanie bránovej automatizácie je potrebná príprava elektroinštalačných rozvodov. Doporučené je ich priame zabudovanie do stavebnej prípravy.
 
ARTkov_TELESKOPICKE-brany_automatizacia-povrchova_schema_kridlove-brany
Elektro-inštalačná schéma pre povrchovú montáž pohonov krídlových brán


Dvojkrídlová SKLADACIA bránaARTkov Trnava-TELESKOPICÉ brány
www.strechynadasky.sk