ARTkov_TELESKOPICKE brany_PLOT-85_Protibezna posuvna branaARTkov_TELESKOPICKE brany_PLOT-85_Protibezna posuvna branaARTkov_TELESKOPICKE brany_PLOT-85_Protibezna posuvna branaARTkov_TELESKOPICKE brany_PLOT-85_Protibezna posuvna branaARTkov_TELESKOPICKE brany_PLOT-85_Protibezna posuvna branaARTkov_TELESKOPICKE brany_PLOT-85_Protibezna posuvna branaARTkov_TELESKOPICKE brany_PLOT-85_Protibezna posuvna brana

PROTIBEŽNÝ Bránový Systém je zložený z dvoch posuvných brán a výnimočnosť v kategórii špeciálnych bránových systémoch spočíva v tom, že nepotrebuje žiadny bočný priestor pre odsunutie brán. Celková manipulačná dĺžka (CMD) protibežných posuvných brán sa nachádza v prejazdovej šírke (A).

Posuvné PROTIBEŽNÉ Brány sú štandardne v nasledovných zostavách:

  • 2x Posuvná Brána 
  • 1x Posuvná Brána + 1x Teleskopická Posuvná Brána
  • 2x Samonosná Brána
  • 1x Samonosná brána + 1x Samonosná Teleskopická Brána

 

Konkrétna zostava je vždy navrhnutá podľa priestorových možností s prihliadnutím na potreby a priania zákazníka.

Posuvné PROTIBEŽNÉ Brány

Odporúčaná celková prejazdová šírka pre Posuvné PROTIBEŽNÉ Brány s koľajničkovým pojazdom je 6500mm, čím je možné dosiahnuť jednotlivé prejazdové šírky A1-3000mm, A2-3000mm, čo zaručuje komfortný vjazd/výjazd vozidiel. Bránový systém je v ponke do max. výšky 1800mm.

ARTkov Trnava-TELESKOPICKÉ brány-PLOTY
obr.: 1 – Posuvné PROTIBEŽNÉ Brány s koľajničkovým pojazdom
Bránový systém je vhodným riešením, ak máme napr. dvoj-garáž, chceme využiť priestor medzi vjazdom na pozemok a vjazdom do garáže na rezidenčné parkovanie, ale priestor je príliš krátky, aby bolo možné použiť Klasickú DVOJKRÍDLOVÚ bránu alebo Dvojkrídlovú SKLADACIU bránu.
 
Samonosné PROTIBEŽNÉ Brány
ARTkov Trnava-TELESKOPICÉ brány
obr.: 2 – Samonosné PROTIBEŽNÉ Brány
Kombinované PROTIBEŽNÉ brány

Bránový systém je zložený v prípade koľajničkového pojazdu z Dvojdielnej TELESKOPICKEJ brány a Klasickej POSUVNEJ brány, čo umožňuje priamy vjazd pre tri vozidlá. Pre bránový systém je odporúčaná stavebná šírka min. 9500mm.

V prípade samonosných brán je bránový systém zložený zvyčajne zo Samonosnej TELESKOPICKEJ brány a Klasickej POSUVNEJ brány určenej pre vytvorenie vjazdu pre tretie vozidlo.

STAVEBNÁ príprava

Stavebná príprava pre realizáciu protibežných posuvných brán je založená na vybudovaní pojazdovej dráhy a stredovej rozšírenej pätky pre ukotvenie stabilizačných stĺpov a motorov bránovej automatizácie.

ARTkov_Teleskopicke_Brany_Trnava_PROTIBEZNA_Brana_podorys
Posuvné PROTIBEŽÉ brány-pôdorys stav. prípravy

Pre realizáciu protibežných samonosných brán je založená na vybudovaní stredového základu pre ukotvenie pojazdových vozíkov, stabilizačných stĺpov a motorov bránovej automatizácie. 

ARTkov_Teleskopicke_Brany_Trnava_PROTIBEZNA_samonosna_Brana_podorys
Samonosné PROTIBEŽNÉ brány -pôdorys stav. prípravy

V oboch prípadoch je odporúčané sa riadiť pokynmi výrobcu konkrétneho bránového systému.