ARTkov Trnava-TELESKOPICKÉ brány-PLOTY

Samonosné TELESKOPICKÉ brány vykazujú úsporu miesta pre odsunutie cca 30% v porovnaní s klasickou samonosnou bránou, čo môže byť v mnohých prípadoch rozhodujúci faktor.

PONÚKAME zákazkovú výrobu, dodávku a montáž nasledovných dvoch variant samonosných teleskopických brán:

Samonosná TELESKOPICKÁ brána MS je v ponuke do prejazdovej šírky Amax. 6500mm pri výške stavebného otvoru Vmax. 1450mm, alebo do prejazdovej šírky Amax. 4500mm pri výške stavebného otvoru Vmax. 1800mm.

Samonosná TELESKOPICKÁ brána SS do prejazdovej šírky Amax. 4250mm pri výške stavebného otvoru Vmax. 1650mm

ARTkov_TELESKOPICKE brany_Samonosna TELESKOPICKA Brana 83ARTkov_TELESKOPICKE brany_Samonosna TELESKOPICKA Brana 83ARTkov_TELESKOPICKE brany_Samonosna TELESKOPICKA Brana 83ARTkov_TELESKOPICKE brany_Samonosna TELESKOPICKA Brana 83ARTkov_TELESKOPICKE brany_Samonosna TELESKOPICKA Brana 83ARTkov_TELESKOPICKE brany_Samonosna TELESKOPICKA Brana 83ARTkov_TELESKOPICKE brany_Samonosna TELESKOPICKA Brana 83ARTkov_TELESKOPICKE brany_Samonosna TELESKOPICKA Brana 83

 

ARTkov_Teleskopicke_Brany_Trnava_Samonosna_TELESKOPICKA_brana_nacrt
Samonosná TELESKOPICKÁ brána – náčrt

Samonosné bránové systémy (nie len teleskopické) majú určité hmotnostné limity (obmedzenia) predpísané jednotlivými výrobcami samonosných systémov, ktoré je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať. Zásadný vplyv na celkovú hmotnosť bránového systému má dizajnové riešenie bránovej výplne. V tomto prípade ponúkame naše dlhoročné odborné skúsenosti ako pomoc pri výbere optimálneho dizajnového riešenia.

STAVEBNÁ príprava

Pre realizáciu Samonosnej TELESKOPICKEJ brány stav. príprava spočíva vo vybudovaní základového bloku do hĺbky min. 1000mm, šírka 600mm. Dĺžka bloku C je zhodná s dĺžkou vyvažovacieho ramena, čím je priamo závislá na prejazdovej šírke A, hmotnosti bránového systému a konkrétneho konštrukčného prevedenia.(viď tab.1)

ARTkov_Teleskopicke_Brany_Trnava_Samonosna_Brana_podorys
SAMONOSNÁ brána-pôdorys stav. prípravy
ARTkov Trnava-TELESKOPICÉ brány
tab.1 Orientačné tabuľky zákl. parametrov s náčrtom pôdorysu stav. prípravy

Dĺžku C záväzne určuje výrobca bránového systému. V prípade potreby sa na druhej strane buduje pätka pre povrchovú montáž dojazdového stĺpa.

Po prijatí objednávky je spracovaná TECHNICKÁ dokumentácia. Súčasťou dokumentácie sú aj pokyny k požiadavkám na stavebnú prípravu. Spracovaná dokumentácia je poskytnutá zákazníkovi pre účely realizácie stavebnej prípravy.

 

Bránová AUTOMATIZÁCIA

Samonosná TELESKOPICKÁ Brána je konštrukčne predurčená k automatizovanej prevádzke. Pre montáž a sprevádzkovanie bránovej automatizácie je potrebná príprava elektroinštalačných rozvodov. Doporučené je ich priame zabudovanie do stavebnej prípravy.

ARTkov_TELESKOPICKE-brany_automatizacia_schema_posuvne-samonosne-brany
Elektro-inštalačná schéma pre posuvné a samonosné brány