Cenová ponuka

Cenová ponuka je spracovaná individuálne na základe doručeného dopytu, alebo inak formulovanej dohody. Najvhodnejším spôsobom zadania dopytu je písomná forma. Štandardným spôsobom doručenia cenovej ponuky je elektronická pošta. Platnosť cenovej ponuky je obmedzená na max. 21 dní, ak je v ponuke špecifikovaný presný termín dodania. Na základe súhlasného stanoviska je cenová ponuka použitá ako podklad pre spracovanie objednávky.