Dvojdielna teleskopická brána

Dvojdielny teleskopický bránový systém umožňuje efektívne využitie pomerne úzkeho priestoru na komfortný vstup a vjazd na pozemok. Systém vykazuje úsporu priestoru pre odsunutie v závislosti na prejazdovej širke cca 43 – 47% v porovnaní s klasickou posuvnou bránou.

Princíp dvojdielnej teleskopickej brány


Dvojdielna teleskopická brána je zložená z dvoch segmentov vzájomne prepojených teleskopickým mechanizmom tak, že vnútorný bránový segment je posúvaný pohonom, a vďaka prepojeniu s druhým bránovým segmentom teleskopickým mechanizmom je docielené, že v polohe – OTVORENÁ – sa bránové segmenty dostanú do vzájomného zákrytu, čo v konečnom dôsledku skráti celkovú dĺžku potrebnú pre uzavretie konkrétnej prejazdovej šírky.

2tb-funkcnost

Stavebná príprava

Štandardná stavebná príprava spočíva v príprave betónovej dráhy pre montáž koľajničiek a pätky pre ukotvenie motora bránovej automatizácie. Odporúčaná hĺbka základu je do nezámrznej hĺbky určenej realizátorom stavebných prác.

2tb_priprava

Bránová automatizácia

Samonosné teleskopické brány sú konštrukčne predurčené k automatizovanej prevádzke. Túto úlohu plnia kvalitné a preverené pohony zn. NICE.

robuskit
RobusKit je určený pre všetky posuvné koľajničkové, samonosné a teleskopické brány s hrebeňovým posuvným systémom. Štandardne je dodávaný v hmotnostných kategóriách od 400kg do 2500kg s bohatým príslušenstvom.