Často kladené OTÁZKY

Aký môže byť sklon koľajničiek pri teleskopických bránach?

Sklon terénu v osi pojazdu teleskopickej brány byť nemôže! Pojazdová dráha pre montáž koľajničiek musí byť po celej dĺžke v rovine +/- 0

Teleskopické bránové systémy sú zložené z dvoch až troch posuvných brán prepojených teleskopickým mechanizmom, čo v žiadnom prípade neumožňuje ich spoľahlivé a bezpečné fungovanie pri sklone terénu v pojazdovej osi.

Aký môže byť sklon terénu pri samonosnej teleskopickej bráne?

Tu platí rovnaké pravidlo ako pri klasickej samonosnej bráne. Primeraný sklon terénu je prípustný, ak je orientovaný tak, že zatváranie brány je proti svahu. Posúvanie brány je vodorovné, bez ohľadu na sklon terénu. Pri opačnom spáde terénu môže pod bránou vzniknúť v pohľadovom priestore neželane (neprijateľne) vysoká spodná medzera medzi terénom a bránou. V podobných prípadoch je nutná primeraná úprava terénu v pojazdovom priestore brány.

Na priloženom obrázku je vyznačený doporučený (bezproblémový) smer spádu.

Dajú sa koľajničky teleskopickej brány montovať na uloženú zámkovú dlažbu?

Koľajničky teleskopickej, ale aj klasickej posuvnej brány vyžadujú dostatočne pevný a stabilný podklad. Garanciou je betónový základ. Dôvodom nie je pojazd brány, ale zvyčajný priečny prejazd aut. Maximálnu dlhodobú a garantovanú spoľahlivosť zaručuje montáž koľajničiek priamo na urovnaný povrch betónového základu. Prípustná je alternatíva zníženého základu prekrytého napr. zámkovou dlažbou priamo lepenou na základ (bez akejkoľvek sypkej medzivrstvy).

Kde majú byť vyvedené káble k motoru?

Správne vyústenie elektro-inštalačných rozvodov závisí od toho, či je motor umiestnený na ľavej alebo na pravej strane, záleží aj od konkrétneho tipu motora ako aj posuvnej brány,  od konkrétneho tipu posuvnej brány, ale rozhodne nič nepokazíte, ak to bude v strede betónovej pätky určenej pre montáž motora.

Aká hĺbka základu má byť pre posuvnú bránu?

Hĺbku základu určuje realizátor stavebných prác. Všeobecne to má byť do tzv. nezámrznej hĺbky, ktorá je v závislosti od konkrétnej lokality rozdielna. Hĺbka základu by rozhodne nemala byť plytšia ako 50cm.

Aký je postup pri záujme o vaše výrobky?
  1. Po doručení dopytu je vypracovaná a predložená zákazníkovi cenová ponuka. Po kladnom stanovisku zákazníka je predložená a následne prijatá objednávka.
  2. Ak je v čase prijatia objednávky už zrealizovaná stavebná príprava, vykoná sa obhliadka a presné predvýrobné zameranie, pri ktorom sa doriešia detaily, ak to je potrebné. Ak v čase prijatia objednávky nie je zrealizovaná stavebná príprava, tak je predvýrobné zameranie odložené na čas, kedy ho bude možné vykonať.
  3. Nasleduje výroba, povrchová úprava, dodávka a montáž.
Aké sú dodacie doby?

Dodacie doby sú individuálne. Závisia od obdobia a od aktuálneho stavu prijatých objednávok. V priemere je doba dodania 2-3 mesiace, ale v závislosti na aktuálnych okolnostiach aj viac. Aktuálna dodacia doba prislúchajúca ku konkrétnej zákazke je uvedená v objednávke.

Požadujete pri objednávke zálohu?

Ano. Pri produktoch vyrábaných "na mieru" v zákazníkom požadovanom dizajne je produkt v kategórii atypického produktu, a výroba je podmienená zložením primeranej zálohy cca 50%

Cenovú ponuku robíte po obhliadke?

Nie, cenovú ponuku robíme na základe doručeného dopytu. Dopyt je možné zaslať e-mailom vlcek@artkov.sk, alebo prostredníctvom DOPYTOVÉHO formulára (odporúčané). Obhliadku, ak to charakter zákazky vyžaduje, robíme v rámci predvýrobného zamerania realizovanej stavebnej prípravy.