Poradenstvo

Vzhľadom k špecifickému charakteru teleskopických bránových systémov je našou prioritou poskytnúť odborné poradenstvo pri hľadaní optimálneho riešenia. Poradenstvo poskytujeme emailovou komunikáciou na základe doručených vstupných informácii:

  1. Požadovaný základný konštrukčný systém: posuvný s koľajničkovým pojazdom, posuvný samonosný, jednokrídlový alebo dvojkrídlový
  2. Základné stavebné rozmery [V] výška stavebného otvoru, [A] šírka stavebného otvoru vymedzeného pre vjazd/vstup (plánovaná, alebo už stavebne zrealizovaná)
  3. Pri všetkých posuvných systémoch je potrebné doplniť [B] bočný priestor vyhradený pre odsunutie brány, pri krídlových bránach je vhodné (nie je podmienkou) [C] priestor vymedzený pre otvorenie brány, ktorý je ešte prijateľný, aby napr. “nezrušil” možnosť parkovania na pozemku v priestore medzi bránou a domom alebo garážou.

zameranie
Požadované informácie môžete odoslať na emailovú adresu: info@artkov.sk alebo prostredníctvom priloženého formulára (vhodnejšie riešenie). Vítaná je fotografia priečelia (pohľad z pozemku) alebo jednoduchý náčrtok situácie.

Orientačná tabuľka posuvných brán s koľajničkovým pojazdom

tab_pb_artkov
V tabuľke sú všetky hodnoty uvádzané v milimetroch. A-prejazdová šírka, B-priestor pre odsunutie, CMD-celkový manipulačný priestor.