Klasická zostava oplotenia sa štandardne skladá z rezidenčnej bránky pre peších, vjazdovej brány a plotových polí.
Ponúkame kompletné realizácie klasických plotových zostáv podľa potrieb a prianí zákazníkov. Rozloženie jednotlivých súčastí oplotenia sa zvyčajne riadi vypracovanou projektovou dokumentáciou spracovanou stavebným projektantom, alebo individuálne v zmysle aktuálnych potrieb zákazníka.
Odporúčaný postup pri individuálnom návrhu oplotenia zákazníkom, alebo realizátorom stavebnej prípravy je nasledovný:

Výška oplotenia v radovej zástavbe (ulice) by mala zohľadňovať  okolité oplotenia susedných domov, ale ako je známe z praxe, rozhodne to nie je podmienkou. 

Personálna BRÁNKA.

Šírka stavebného otvoru pre personálnu bránku je štandardne 1100mm pre dosiahnutie dostatočnej tzv. čistej šírky 1000mm. Odchýlku o viac ako +/- 100mm neodporúčame.

Vyústenie prívodu k el. mag. vrátnikovi je vhodné umiestniť do výšky  950mm od úrovne terénu.

Orientáciu rezidenčnej bránky (Ľavá / Pravá) určuje usporiadanie priestoru pozemku, za určitých okolností je vhodný súlad orientácie zo vstupnými dverami do budovy. Ak sa bránka otvára do vnútra pozemku (ODPORÚČANÉ), tak orientáciu (Ľavá / Pravá) určuje umiestnenie zámku z pohľadovej strany (z ulice). Pri otváraní do ulice (NEODPORÚČANÉ) orientáciu určuje umiestnenie závesov (pántov), a to tiež z pohľadovej strany (z ulice).

Rezidenčná bránka je konštrukčne klasická jednokrídlová brána a  pri terénnych úpravách je potrebné dodržať, aby prípadné stúpanie terénu v smere otvárania nepresiahlo v pracovnom priestore  +20mm.

Plotové POLE.

Plotové polia dodávame s montážou medzi murované piliere, alebo s montážou medzi kovové  stĺpiky. Kovové stĺpiky sú zvyčajne doplnkovou súčasťou plotových polí.

Výška plotového poľa v pomere k výške stavebnej prípravy (múrov) je neobmedzene variabilná.

Šírka plotového poľa len výnimočne presahuje 3000mm. Za bežne uplatňovanú šírku sa považuje 2000 – 2500mm.

Kotvenie (montáž) plotového poľa je štvorbodová do bočných strán, ale pri väčších šírkach môžu byť v prípade potreby použité spodné oporné pätky.

VIAC informácií

Prejazdová BRÁNA.

Minimálne jedna prejazdová brána je štandardou súčasťou každého oplotenia. Firma ARTkov ponúka všetky bežne požadované konštrukčné riešenia so širokými  možnosťami max. využitia priestoru vyhradeného pre bránový systém.

Základná prejazdová šírka bránového systému vychádza z pravidla pre bežnú šírku parkovacieho miesta cca 2500mm. 

 • Pre jedno parkovacie miesto 3000mm
 • Pre dve parkovacie miesta 5000mm
 • Pre  tri parkovacie  miesta 7500mm

Uvádzané sú optimálne (komfortné) šírky, ktoré často v praxi nie je možné dodržať. V tom prípade je potrebné postaviť požadovaný počet aut vedľa seba tak, aby bolo možné do každého nastúpiť/vystúpiť, pripočítať 500mm a dospejeme k minimálnej šírke brány pre daný počet parkovacích miest. Samozrejmosťou je aj fakt, že v priestore brány do auta ani nenastupujeme, ani nevystupujeme.

Určenie prejazdovej šírky bránového systému je vo výhradnej kompetencii zákazníka.

Výber bránového systému je do značnej miery závislý od konkrétnych priestorových možností. Ponúkame Krídlové, alebo Posuvné bránové systémy. 

Krídlové brány.

Krídlové brány sa vyznačujú pomerne veľkými nárokmi na manipulačný priestor za bránou, takže použitie obmedzuje napr. kratšia odstavná (parkovacia) plocha. Krídlové brány sú v ponuke v jednokrídlovom  dvojkrídlovom prevedení. Jednokrídlové prevedenie je už dnes požadované len výnimočne a efektívne sa využíva zvyčajne len v prípade personálnej bránky. Pri dvojkrídlových prejazdových bránach v úvode spomenutý manipulačný priestor výrazne eliminujú (o cca 50%)  Krídlové SKLADACIE brány, ako je vidieť na priloženom ukážkovom pôdoryse:

Ukážka porovnávajúca rozdiel medzi klasickou DVOJKRÍDLOVOU bránou a Dvojkrídlovou SKLADACOU bránou.

 

Krídlové brány vyžadujú rovinu, alebo len mierne stúpanie smerom do vnútra, aby spodná hrana krídla neprišla počas otvárania do kolízie s terénom. Ak sa musí príliš výrazne zvyšovať spodná medzera pod bránou, pôsobí to esteticky rušivo. 

VIAC informácií (krídlové brány)

VIAC informácií (krídlové skladacie brány)

Ak nie je možné použiť krídlový bránový systém a nie je k dispozícii ani bočný priestor na odsunutie posuvnej brány, tak za predpokladu dostatočnej prejazdovej šírky (min. 6500mm), je možné využitie posuvného PROTIBEŽNÉHO bránového systému pre dve parkovacie miesta.

Posuvná PROTIBEŽNÁ brána (pôdorys)

 

Systém umožňuje striedavé otváranie/zatváranie dvoch klasických posuvných brán. Pracuje len vo vyhradenej prejazdovej šírke s tým, že stred (cca 600mm) nie je na prejazd využiteľný, ale pri dvoch parkovacích miestach to v zásade nie je problém.

VIAC informácií

Posuvné brány

Posuvné brány výrazne nezasahujú do priestoru, ale potrebujú na jednej, alebo druhej strane stavebného otvoru dostatočný priestor na odsunutie. V ponuke je viac konštrukčných riešení posuvných bránových systémov rozdelených do dvoch základných skupín:

Mimo konštrukčnej odlišnosti majú aj odlišné nároky stavebnú prípravu a na  dĺžku priestoru vyhradeného pre odsunutie (otvorenie).

VIAC informácií (posuvné brány)

VIAC informácií (samonosné brány)

Častý problém s nedostatkom miesta pre odsunutie napomáhajú riešiť Teleskopické bránové systémy, ktoré ponúkame v nasledovných konštrukčných prevedeniach:

Pri výbere optimálneho bránového systému je potrebné zohľadniť požiadavku zákazníka na prejazdovú šírku s prihliadnutím na celkové priestorové možnosti:

ARTkov Trnava-TELESKOPICÉ brány
TELESKOPICKÉ brány – základné porovnanie – pôdorys

VIAC informácií

Každý z uvedených bránových systémov má svoje špecifické vlastnosti a je určený do konkrétnych podmienok, aby efektívne splnil potreby a priania zákazníka. 

STAVEBNÁ príprava.

Po prijatí objednávky je spracovaná výrobná dokumentácia ku konkrétnym objednaným produktom, ktorej súčasťou sú aj požiadavky na realizáciu stavebnej prípravy, ak to charakter produktu vyžaduje. Dokumentácia k stavebnej príprave je následne doručená zákazníkovi ako dodatok  k projektu spracovaného stavebným projektantom.

VIAC informácií

Všeobecnú dokumentáciu k stavebnej príprave týkajúcej sa výstavby murovaných častí oplotenia je vo výhradnej kompetencii stavebného projektanta, pre účel výroby, dodávky a montáže personálnych bránok a plotových polí je po realizácii  stavebnej prípravy vykonané predvýrobné zameranie stavebných otvorov a výsledky zamerania sú zapracované do výrobnej dokumentácie. 

 

 

Máte OTÁZKY ?
  Máte záujem o Cenovú PONUKU ?

   Polia označené ✦ sú povinné.

   ☰ Stavebná príprava: ✦

   Ukázať náčrt možností stav. prípravy

   ☰ Požadovaný Bránový Systém: ✦   ☰ Personálna Bránka:

   ☰ Plotové polia:

   ☰ Stĺpy:
   ☰ Iné PRODUKTY:   ☰ DIZAJNOVÉ požiadavky:


   ✦ Vyberte z možností:
   ☰ POVRCHOVÁ úprava: ✦

   Ukázať vzorkovník RAL
   ☰ Spôsob DODANIA: ✦   ☰ Doplňujúce INFORMÁCIE:   ☰ KONTAKTNÉ údaje:
   artkov.tt@gmail.com