ARTkov Trnava-TELESKOPICKÉ brány-PLOTY

Klasické ploty a brány ponúkame vo všetkých konštrukčných prevedeniach.
Ponúkame komplexný balík služieb a  individuálny prístup pri pomoci v hľadaní vhodného technického a dizajnového riešenia vyhovujúceho predstavám a potrebám zákazníka.
Štandardná zostava OPLOTENIA je zložená z plotových polí, bránky pre peších a vjazdovej brány. V závislosti na konkrétnej stavebnej príprave môžu byť súčasťou zostavy aj bránové stĺpy, plotové stĺpiky a iné konštrukčné a doplnkové prvky. Plotové zostavy dodávame v rámovom prevedení bez výplne, alebo v kompletnom prevedení s výplňou v súlade s dizajnovými požiadavkami zákazníka.

Dizajn je dôležitým prvkom každého oplotenia. Výber konkrétneho dizajnu je vo výhradnej kompetencii zákazníka. Našim zákazníkom ponúkame pomoc pri hľadaní vhodného dizajnového riešenia formou poradenstva a inými službami.

Plotové polia a bránky pre peších sú pri plotových zostavách konštrukčne väčšinou veľmi podobné. Do konkrétnych podmienok sa prispôsobujú rozmerovo a dizajnom výplne.

Viac pozornosti je potrebné venovať vjazdovým bránam. Rozhodujúcim faktorom každej vjazdovej brány je výber optimálneho bránového systému, ktorý by mal v maximálnej miere spĺňať požiadavky zákazníka.

Viac informácií k jednotlivým bránovým systémom po kliknutí na konkrétny bránový systém:

Klasické bránové systémy

KRÍDLOVÉ brány »

POSUVNÉ brány » 

SAMONOSNÉ brány »

Špeciálne bránové systémy

TELESKOPICKÉ brány »

SKLADACIE brány »

PROTIBEŽNÉ brány »

 

STAVEBNÁ príprava

Firma ARTkov je zameraná na kovovýrobu, služby v oblasti zemných prác/stavebných prác neponúkame. Stavebná príprava k budovaniu oplotenia je zákazníkom zverená stavebným remeselníkom, stavebnej firme, alebo ju zákazník buduje svojpomocne. 

Väčšinou sú priamou súčasťou oplotenia aj plotové polia, bránky a brány, ktorých následná montáž je priamo závislá na určitých splnených podmienkach v rámci stavebnej prípravy. 

Po dlhoročných praktických skúsenostiach odporúčame konzultovať realizáciu stavebnej prípravy aj s následným dodávateľom oplotenia a brán. Príprava k montáži predovšetkým bránových systémov je priamo závislá na vhodnej stavebnej príprave, ktorú je potrebné realizovať s prihliadnutím na odporúčania a pokyny dodávateľa oplotenia.

 

DIZAJNOVÉ možnosti