ARTkov Trnava-TELESKOPICÉ brány

KRÍDLOVÉ brány patria do kategórie tradičných bránových systémov. Za ich najvýznamnejšiu výhodu je považovaná ľahká, jednoduchá a bezpečná manuálna manipulácia. Pre tieto vlastnosti je aj dnes najpoužívanejším systémom jednokrídlových bránok pre peších.

V prípade použitia ako prejazdovej brány pri vyššie menovaných výhodách sa začínajú prejavovať aj nevýhody, z ktorých je najvýznamnejšou tá, že potrebujú pomerne veľký manipulačný priestor v porovnaní s posuvnými bránami. Problém významne eliminujú SKLADACIE brány, ale tie sú konštrukčne predurčené výhradne pre automatizovanú prevádzku.

Klasické jednokrídlové a dvojkrídlové brány ponúkame do max. šírky 1 krídla 4500mm pri stav. výške V max. 1500mm, alebo do max. šírky 1 krídla 2000mm pri stav. výške V max. 1800mm.

Odporúčaná optimálna čistá šírka stav. otvoru A jednokrídlovej bránky pre peších je 1100mm.

STAVEBNÁ príprava

Krídlové brány kladú na kvalitu stavebnej prípravy vyššie nároky z dôvodu často značnej hmotnosti krídla. Všetky jednokrídlové ako aj dvojkrídlové brány odporúčame montovať na kovové bránové stĺpy dostatočne zabetónované do spodného základového pásu a pri dvojkrídlových bránach je vhodné v strede prejazdovej šírky zabetónovať pätku pre spoľahlivé kotvenie stredového spodného dorazu.

ARTkov_Teleskopicke_Brany_Trnava_Kridlove_brany_stavebna_priprava_2021
Krídlové brány – stavebná príprava

Obr.1 obsahuje všetky podstatné pokyny pre realizáciu stavebnej prípravy k montáži jednokrídlovej a dvojkrídlovej brány vrátane pokynov pre rozmiestnenie elektro-inštalačných rozvodov k montáži elektro-magnetického zámku bránky a nadúrovňovej bránovej automatizácie dvojkrídlovej brány.

Jednokrídlové a dvojkrídlové brány sú štandardne vyrobené tak, aby ich bolo možné otvárať do vnútra, ale v prípade potreby aj von (do ulice).

Odporúčané otváranie všetkých krídlových brán je smerom do vnútra.

Otváranie smerom von (do ulice) je možné len vtedy, ak otvorená brána nepresahuje priestor vášho pozemku, nezasahuje do chodníka určeného pre peších, do cyklochodníka a už vôbec nie do cestnej komunikácie.

ARTkov_Teleskopicke_Brany_Trnava_Kridlove_brany_stavebna_priprava_3_
obr. 3 Podorys – Otváranie brán „do ulice“

Piliere a Bránové stĺpy

Bránky pre peších a ľašie krídlové brány je možné montovať priamo na murované časti stav. prípravy. Ťažšie brány je vhodné montovať na samostatné, dostatočne stabilné kovové stĺpy. V prípadoch, kedy nie je s akýchkoľvek dôvodov možné brány montovať na kovové stĺpy a múriky neposkytujú dostatočnú stabilitu, je potrebné múriky ukončiť stabilnými piliermi.

ARTkov_Teleskopicke_Brany_Trnava_Kridlove_brany_stavebna_priprava_4
obr. 4. Pôdorys – montáž na piliere

Osadenie bránových stĺpov je závislé na konrétnych podmienkach a náväznostiach k celkovej stavebnej príprave. V praxi používame viac spôsobov osadenia a kotvenia bránových stĺpov. Najčastejšie používané možnosti sú vyobrazené na obr. 5

ARTkov_Teleskopicke_Brany_Trnava_Kridlove_brany_stavebna_priprava_5
obr. 5 Osadenie bránových stĺpov
Bránová AUTOMATIZÁCIA
ARTkov_TELESKOPICKE-brany_automatizacia-povrchova_schema_kridlove-brany
obr. 6 Elektro-inštalačná schéma pre povrchovú montáž pohonov krídlových brán

Automatizácia krídlových brán je možná viac spôsobmi v závislosti na podmienkach a požadovanom spôsobe používania. Najpoužívanejším spôsobom je prostredníctvom nadúrovňovej bránovej automatizácie s otváraním do vnútra.