ARTkov Trnava-TELESKOPICÉ brány

Samonosné brány sú prakticky po celej manipulačnej dráhe nesené nad rovňou terénu, čo sa dá považovať za jednu z veľkých výhod v porovnaní s klasickými posuvnými bránami s koľajničkovým pojazdom. Sú vhodným riešením s dostatočným priestorom pre odsunutie, lebo ich súčasťou je vyvažovacie rameno, ktoré teleso brány významne predlžuje. Problém s predĺžením je v prípade potreby riešiteľný samonosným TELESKOPICKÝM bránovým systémom. Pri samonosných bránových systémoch je potrebné brať do úvahy aj hmotnostné limity predpísané výrobcami.

V ponuke firmy ARTkov sú dve kategórie klasických samonosných bránových systémov S a M. Systém S je vhodný pre ľahšie brány do max. šírky stav. otvoru A 4500mm. Systém M je určený pre ťažšie brány do max. šírky stav. otvoru A 8000mm.

STAVEBNÁ príprava

Stavebná príprava pre montáž SAMONOSNEJ brány spočíva vo vybudovaní betónového základu (bloku) na strane, kam sa brána otvára, a v prípade potreby na opačnej strane stav. otvoru zabetónujeme pätku pre následnú montáž dorazového stĺpa alebo dojazdovej spodnej konzoly.

ARTkov_Teleskopicke_Brany_Trnava_Samonosna_Brana_podorys
SAMONOSNÁ brána-pôdorys stav. prípravy

Dížku základu C určuje tab.1 alebo tab.2 podľa použitého samonosného systému S/M  v závislosti na prejazdovej šírke A.

Základné mechanické komponenty samonosného systému S

Samonosný bránový systém S

SnB_tab_S
tab.1 / SAMONOSÝ systém S

ARTkov Trnava-SAMONOSNÉ brány-náčrt

tab.2 / SAMONOSÝ systém M

Samonosný bránový systém M

Základné mechanické komponenty samonosného systému M

Bránová AUTOMATIZÁCIA

Aj keď je možné ovládať samonosnú bránu manuálne, tak z dôvodu zvyčajne značnej hmotnosti a zotrvačným silám je odporúčaná automatizovaná manipulácia. S ňou súvisí v rámci stavebnej prípravy zabudovanie elektro-inštalačných rozvodov.

Branova_automatizacia_SCHEMA
Základná schéma elektro-inštalačných rozvodov.