ARTkov Trnava-TELESKOPICKÉ brány-PLOTY

 

TELESKOPICKÉ Brány patria do kategórie progresívnych riešení pri nedostatku miesta pre odsunutie klasickej posuvnej brány s koľajničkovým pojazdom, alebo samonosnej posuvnej brány.

PONÚKAME výrobu, dodávku a montáž všetkých tipov TELESKOPICKÝCH bránových systémov:

Dvojdielna TELESKOPICKÁ brána

Trojdielna TELESKOPICKÁ brána

Samonosná TELESKOPICKÁ brána

Firma ARTkov patrí na Slovensku medzi lídrov v realizácii teleskopických bránových systémov s bohatými skúsenosťami. Súčasťou realizácie je rozsiahla technická podpora s cieľom efektívnej pomoci pri hľadaní optimálneho riešenia a následná realizáciu projektu k max. spokojnosti zákazníka …

OD ZAMERANIA PO MONTÁŽ

TELESKOPICKÁ brána je zložená z 2-3 časti, vzájomne prepojených dômyselným teleskopickým mechanizmom. Poloha jednotlivých častí bránového systému sa počas pojazdu mení tak, že v polohe [ZATVORENÁ] má bránový systém väčšiu dĺžku ako v polohe [OTVORENÁ], kedy sú  jednotlivé časti brány vo vzájomnom zákryte. Tým sa celková dĺžka bránového systému skráti o 1/2 – 2/3 prejazdovej šírky, čím sa významne skráti priestor potrebný pre odsunutie.

Teleskopické brány sú konštrukčne predurčené k automatizovanej prevádzke.

Pri hľadaní optimálneho riešenia vychádzame z dvoch základných parametrov podľa konkrétnych priestorových možností s prihliadnutím na potreby zákazníka.

Prvou možnosťou je pevne stanovená Celková Manipulačná Dĺžka CMD a následný výber vhodného TELESKOPICKÉHO bránového systému s cieľom dosiahnuť požadovanú min. prejazdovú šírku A. /obr.1/

ARTkov Trnava-TELESKOPICÉ brány
obr.1 – TELESKOPICKÉ brány so zhodou CMD – pôdorys

Druhou možnosťou je pevne stanovená prejazdová šírka A, kedy je výber bránového systému závislý na priestore vyhradenom pre odsunutie (otvorenie) B. /obr.2/

ARTkov Trnava-TELESKOPICÉ brány
obr.2 – TELESKOPICKÉ brány so zhodou A – pôdorys

Pri požiadavke na realizáciu Samonosnej TELESKOPICKEJ brány je potrebné ešte brať do úvahy neoddeliteľné tzv. vyvažovanie rameno, ktoré v každom prípade zvyšuje priestorové nároky na odsunutie B o 1000mm – 3000mm v závislosti na prejazdovej šírke A a celkovej hmotnosti bránového systému.


Dvojdielna TELESKOPICKÁ brána s koľajničkovým pojazdom umožňuje efektívne využitie pomerne úzkeho manipulačného priestoru na komfortný vstup a vjazd na pozemok. Systém vykazuje úsporu priestoru pre odsunutie v závislosti na prejazdovej šírke 43% – 47% v porovnaní s klasickou posuvnou bránou.

Trojdielna TELESKOPICKÁ brána s koľajničkovým pojazdom umožňuje najefektívnejšie využitie priestoru vyhradeného pre odsunutie brány. Systém vykazuje úsporu priestoru pre odsunutie v závislosti na prejazdovej šírke 58%-65% v porovnaní s klasickou posuvnou bránou.

Samonosná TELESKOPICKÁ brána vykazuje úsporu miesta pre odsunutie cca 30% v porovnaní s klasickou samonosnou bránou, čo môže byť v mnohých prípadoch rozhodujúci faktor.