ARTkov Trnava-TELESKOPICKÉ brány-PLOTY

 

Dvojdielna TELESKOPICKÁ Brána s koľajničkovým pojazdom patrí do kategórie špeciálnych bránových systémov a je určená do priestorov s nedostatkom miesta pre odsunutie klasickej posuvnej brány. Umožňuje efektívne využitie pomerne úzkeho manipulačného  priestoru na komfortný prejazd. Systém vykazuje úsporu priestoru pre odsunutie v závislosti na prejazdovej šírke 43% – 47% v porovnaní s klasickou posuvnou bránou.

Bránový systém je v ponuke do prejazdovej šírky Amax. 9000mm a výšky stavebného otvoru Vmax.1400mm, do prejazdovej šírky Amax. 6500mm a výšky stavebného otvoru Vmax.1650mm, alebo do prejazdovej šírky Amax. 4500mm a výšky stavebného otvoru Vmax. 1800mm v rôznych dizajnových prevedeniach so zachovaním primeranej priedušnosti.

ARTkov_TELESKOPICKE brany_Dvojdielna TELESKOPICKA Brana 81ARTkov_TELESKOPICKE brany_Dvojdielna TELESKOPICKA Brana 81ARTkov_TELESKOPICKE brany_Dvojdielna TELESKOPICKA Brana 81ARTkov_TELESKOPICKE brany_Dvojdielna TELESKOPICKA Brana 81ARTkov_TELESKOPICKE brany_Dvojdielna TELESKOPICKA Brana 81ARTkov_TELESKOPICKE brany_Dvojdielna TELESKOPICKA Brana 81ARTkov_TELESKOPICKE brany_Dvojdielna TELESKOPICKA Brana 81ARTkov_TELESKOPICKE brany_Dvojdielna TELESKOPICKA Brana 81

Dvojdielna teleskopická brána je zložená z dvoch segmentov vzájomne prepojených dômyselným teleskopickým mechanizmom tak, že vnútorný bránový segment je posúvaný pohonom, a vďaka prepojeniu s druhým bránovým segmentom teleskopickým mechanizmom je docielené, že v polohe – OTVORENÁ – sa bránové segmenty dostanú do vzájomného zákrytu, čo v konečnom dôsledku skráti celkovú dĺžku potrebnú pre uzavretie konkrétnej prejazdovej šírky.

ARTkov_Teleskopicke_Brany_Trnava_Dvojdielna_TELESKOPICKA_brana
Dvojdielna TELESKOPICKÁ brána

Základnými parametrami bránového systému je požadovaná prejazdová šírka A a celková manipulačná dĺžka CMD, ktorá je zároveň kľúčovým parametrom pri výbere konkrétneho posuvného bránového systému.

STAVEBNÁ príprava.

Stavebná príprava pre montáž Dvojdielnej TELESKOPICKEJ brány spočíva vo vybudovaní betónového základu pojazdovej dráhy a pätky pre montáž motora bránovej automatizácie. Súčasťou stavebnej prípravy je aj rozmiestnenie potrebných elektro-inštalačných rozvodov a ich priame zabudovanie do stavebnej prípravy. Povrch pojazdovej dráhy je potrebné po zaliatí betónom do max. možnej miery urovnať po celej dĺžke.

ARTkov_Teleskopicke_Brany_Trnava_Dvojdielna TELESKOPICKA_Brana_podorys
Dvojdielna TELESKOPICKÁ brána-pôdorys stav. prípravy
Bránová AUTOMATIZÁCIA

Dvojdielna TELESKOPICKÁ Brána je konštrukčne predurčená k automatizovanej prevádzke. Pre montáž a sprevádzkovanie bránovej automatizácie je potrebná príprava elektroinštalačných rozvodov. Doporučené je ich priame zabudovanie do stavebnej prípravy.

ARTkov_TELESKOPICKE-brany_automatizacia_schema_posuvne-samonosne-brany
Elektro-inštalačná schéma pre posuvné a samonosné brány