ARTkov Trnava-TELESKOPICKÉ brány-PLOTY

Trojdielne teleskopické brány s koľajničkovým pojazdom umožňujú najefektívnejšie využitie priestoru vyhradeného pre odsunutie brány. Systém vykazuje úsporu priestoru pre odsunutie v závislosti na prejazdovej šírke 58%-65% v porovnaní s klasickou posuvnou bránou.

Bránový systém ponúkame do prejazdovej šírky A max. 13500 mm pri výške stavebného otvoru V max.1400 mm, alebo do prejazdovej šírky A max. 6500mm pri výške stavebného otvoru V max. 1800 mm v rôznych dizajnových prevedeniach.

ARTkov_TELESKOPICKE brany_Trojdielna TELESKOPICKA Brana 82ARTkov_TELESKOPICKE brany_Trojdielna TELESKOPICKA Brana 82ARTkov_TELESKOPICKE brany_Trojdielna TELESKOPICKA Brana 82ARTkov_TELESKOPICKE brany_Trojdielna TELESKOPICKA Brana 82ARTkov_TELESKOPICKE brany_Trojdielna TELESKOPICKA Brana 82ARTkov_TELESKOPICKE brany_Trojdielna TELESKOPICKA Brana 82ARTkov_TELESKOPICKE brany_Trojdielna TELESKOPICKA Brana 82ARTkov_TELESKOPICKE brany_Trojdielna TELESKOPICKA Brana 82ARTkov_TELESKOPICKE brany_Trojdielna TELESKOPICKA Brana 82ARTkov_TELESKOPICKE brany_Trojdielna TELESKOPICKA Brana 82ARTkov_TELESKOPICKE brany_Trojdielna TELESKOPICKA Brana 82

Trojdielna TELESKOPICKÁ brána s koľajničkovým pojazdom patrí do kategórie špeciálnych bránových systémov a je určená do priestorov s extrémnym nedostatkom miesta pre odsunutie klasickej posuvnej brány.

Základnými parametrami bránového systému je požadovaná prejazdová šírka A a celková manipulačná dĺžka CMD, ktorá je zároveň kľúčovým parametrom pri výbere konkrétneho posuvného bránového systému.

ARTkov_Teleskopicke_Brany_Trnava_Trojdielna_TELESKOPICKA_brana
Trojdielna TELESKOPICKÁ brána

V praxi sú dva základné postupy výpočtu parametrov v závislosti na prioritách a možnostiach:

  1. Ak máme záväzne určenú prejazdovú šírku A, vypočítame potrebnú dĺžku priestoru pre odsunutie Z
  2. Ak máme záväzne určenú celkovú manipulačnú dĺžku CMD, máme možnosť vypočítať max. možnú prejazdovú šírku A

 

STAVEBNÁ príprava

Stavebná príprava pre montáž Trojdielnej TELESKOPICKEJ Brány spočíva vo vybudovaní betónového základu pojazdovej dráhy a pätky pre montáž motora bránovej automatizácie. Povrch pojazdovej dráhy je potrebné po zaliatí betónom do max. možnej miery urovnať po celej dĺžke.

ARTkov_Teleskopicke_Brany_Trnava_Trojdielna TELESKOPICKA_Brana_podorys
Trojdielna TELESKOPICKÁ brána-pôdorys stav. prípravy
Bránová AUTOMATIZÁCIA

Trojdielna TELESKOPICKÁ Brána je konštrukčne predurčená k automatizovanej prevádzke. Pre montáž a sprevádzkovanie bránovej automatizácie je potrebná príprava elektroinštalačných rozvodov. Doporučené je ich priame zabudovanie do stavebnej prípravy.

ARTkov_TELESKOPICKE-brany_automatizacia_schema_posuvne-samonosne-brany
Elektro-inštalačná schéma pre posuvné a samonosné brány

VIDEO ukážka