ARTkov_TELESKOPICKE-brany_SLUZBY_poradenstvoPrirodzene očakávanou službou je zo strany zákazníka PORADENSTVO v danej problematike. V tomto smere ponúkame našim zákazníkom pomerne bohaté skúsenosti v realizácii plotov a brán postupne získavané už od roku 1997 a priebežne dopĺňané o nové poznatky.

Pri záujme o produkty a služby nás kontaktujte telefonicky na tel.č.: 0905 489 147 v pracovných dňoch od 8,00-16,00hod., alebo kedykoľvek e-mailom: info@artkov.sk

Mnoho užitočných informácií všeobecného charakteru je sprístupnených pre návštevníkov priamo na týchto stránkach pri jednotlivých produktoch a službách.

Je potrebné zdôrazniť, že informácie všeobecného charakteru slúžia ako pomoc pri orientácii v danej problematike, ale v žiadnom prípade neodporúčame ich použitie v  praxi napr. pri konkrétnej realizácii stavebnej prípravy.

Konkrétne a záväzné pokyny k realizácii konkrétneho projektu zákazník od nás obdrží po prijatí objednávky v rámci Technickej PODPORY, ak to charakter zákazky vyžaduje.

Po  prijatí stanovených podmienok je možné poskytnutie Technickej PODPORY aj pred prijatím objednávky, ale v tomto prípade je služba spoplatnená.
Uhradený poplatok je odpočítateľnou položkou z budúcej objednávky.

Čo je Technická PODPORA?

Je to súbor služieb zameraných na potrebnú súčinnosť stavebnej prípravy a výroby, ktorých cieľom je predovšetkým bezproblémový priebeh realizácie konkrétneho projektu. Súčasťou je spracovanie technicko-výrobnej dokumentácie (ak to charakter zákazky vyžaduje *) na základe prijatej objednávky. Do technickej dokumentácie sú zapracované mimo iného aj pokyny, ktoré sa týkajú stavebnej prípravy alebo stavebných úprav potrebných pre montáž plotov a brán a pre realizátora týchto prác sú záväzné . Poskytované sú v prípade potreby aj priebežné konzultácie s realizátorom stavebnej prípravy.

* Ak je  v čase prijatia objednávky stavebná príprava už správne zrealizovaná, vykoná sa len predvýrobné zameranie.

Ak je napr. veľký nepomer medzi objemom objednaných produktov a vzdialenosťou miesta realizácie, čo by neúmerne navyšovalo investičné náklady, technická podpora je štandardne poskytovaná „na diaľku“, bez servisných výjazdov. V tomto prípade ručí za dodržanie pokynov obsiahnutých v technickej dokumentácii k stavebnej príprave zákazník.