ARTkov Trnava-TELESKOPICÉ brány

Ploty a brány … je to v podstate spojenie dvoch základných prvkov. Prvým je rámová konštrukcia, ktorá určuje praktickú  charakteristiku produktu, a tým druhým je výplň, ktorá je veľmi dôležitá z dizajnového hľadiska. Výber dizajnového riešenia oplotenia je predovšetkým v kompetencii zákazníka.

KLASICKÉ ploty a brány

Charakterizujú ich predovšetkým vertikálne tyče plného štvorcového prierezu spájané horizontálnymi dvojitými lištami plného plochého prierezu. Tyče sú zvyčajne ukončené dekoratívnymi hrotmi alebo inými vhodnými prvkami. Dizajn môže dotvárať horný modul (rovný, oblúkový alebo vlnový), ako aj rôzne dekoratívne komponenty.

MODERNÉ ploty a brány

Vyznačujú sa modernejšími tvarmi a materiálmi, medzi ktoré partia predovšetkým plné oceľové profily rôzneho vhodného prierezu, J-profily alebo rúrky. V ponuke nechýba výplň z  ťahokovu , dierovaných plechov, Lexanu, prípadne iných vhodných materiálov v rôznych dizajnových prevedeniach.

Pri výbere dizajnového riešenia, ak nemá zákazník jasne vyšpecifikovanú vlastnú predstavu, môžu napomôcť aspoň určitou indíciou naše REFERENCIE obsahujúce stručný výber z realizovaných projektov.

Ponúkame tiež k nahliadnutiu Produktový KATALÓG, ktorý vôbec nemusí slúžiť ku konkrétnemu výberu dizajnového riešenia, ale skôr k rozšíreniu prehľadu s tým, že zákazník si vďaka nemu ujasní, aký dizajnový štýl áno, alebo aspoň aký dizajnový štýl určite nie.

Našim cieľom je v max. možnej miere napomôcť aj pri dizajnovom riešení plotov a brán.  Pri konštrukčnom riešení v zásade ani neočakávame, že technickú stránku oplotenia bude riešiť zákazník, tu ponúkame naše dlhoročné profesionálne skúsenosti …

Dizajnové riešenie oplotenia začína už pri stavebnej príprave (tzv. podmúriky) vhodne stanovenou výškou, vhodne zvoleným stavebným materiálom, prípadne fasádnou úpravou, ako aj vhodným a účelným rozložením stavebných otvorov pre plotové polia, bránky a bránové systémy …

 

         

Animovaná ukážka spracovania grafického návrhu