ARTkov_TELESKOPICKE brany_REALIZACIA

Stavebná príprava je pre realizáciu oplotenia najdôležitejším prípravným krokom. Rozmiestnenie jednotlivých stavebných otvorov pre plotové polia, bránky a brány je v plnej kompetencii investora. Firma ARTkov má charakter kovovýroby a stavebnou činnosťou sa nezaoberá.
Stavebná príprava predchádza zvyčajne výrobe a montáži plotových polí a bránových systémov, ktoré kladú na stavebnú prípravu špecifické požiadavky, predovšetkým ak sú súčasťou oplotenia TELESKOPICKÉ brány, SKLADACIE brány, PROTIBEŽNÉ brány … V tejto oblasti je vhodné konzultovať  určité časti stav. prípravy s výrobcom oplotenia a zohľadňovať odporúčania a pokyny.

Na tejto stránke ponúkame základné informácie k stavebnej príprave pre jednotlivé prvky, predovšetkým pre brány a bránové systémy. Nasledovné informácie sa vzťahujú výhradne pre výrobky firmy ARTkov a majú všeobecný charakter. Konkrétne (záväzné) pokyny obdrží zákazník po uzatvorení objednávky v rámci predvýrobnej technickej prípravy.

Oplotenie sa štandardne skladá zo stavebnej časti (tzv. podmúrikov), ktoré sú následne doplnené plotovými poliami, ktoré môžu, alebo aj nemusia byť, bránkou pre peších a zvyčajne je súčasťou aj vjazdová brána.Rozloženie podmúrikov samozrejme vychádza zo samotnej stavby s prihliadnutím na účelnosť. Bránka pre peších sa zvyčajne nachádza pred vchodovými dverami do domu, vjazdová brána pred garážou alebo pred parkovacou plochou. Stavebná príprava (vybudovanie podmúrikov) je samozrejme úlohou stavebných remeselníkov a realizácia plotových polí, bránok a brán je našou úlohou.

Výška oplotenia.

Pri určovaní výšky je vhodné zohľadniť celkové architektonické riešenie domu ale tiež jeho vzdialenosť od oplotenia, kde platí nepísané pravidlo: „čím je oplotenie ďalej od domu, tým môže byť vyššie“. Čo to znamená v praxi? Predstavme si architektonicky zaujímavý dom v štýle nízkeho bungalovu vzdialeného od oplotenia max. 6m a budeme uvažovať nad dvojmetrovou výškou podmúrikov … to už nie sú podmúriky, to sú múry, ktorými pravdepodobne znehodnotíme úsilie architekta, ktorý nám dom navrhol a zároveň aj vlastné úsilie. Môžeme argumentovať zachovaním súkromia alebo ochranou. Čo sa týka súkromia, človek s výškou 180cm má oči vo výške max. 170cm. A čo sa týka ochrany, pre zlodeja nie je prekážkou ani dvojmetrový plot, a ak je nepriehľadný, tak ho  ešte aj chráni pred zrakmi okoloidúcich, susedov… Bežná odporúčaná (a zároveň aj uplatňovaná) výška oplotenia je v rozsahu 1200 – 1800mm, ale už pri výške od 1600mm odporúčame brať do úvahy aj vzdialenosť oplotenia od domu.

Stavebné otvory.

Pri stavených otvoroch sa sústredíme na bránové otvory. Štandardná šírka stav. otvoru pre bránku je 1100mm. Pri vjazdových bránach je odporúčaná min.šírka stav. otvoru 3000mm. Pri bránach a bránových systémoch  je veľmi dôležitý aj priestor vyhradený pre otvorenie/odsunutie konkrétneho bránového systému, a to bez ohľadu na to, či sa jedná o klasické krídlové, posuvné alebo samonosné brány, alebo či sa jedná o teleskopické, skladacie alebo protibežné bránové systémy. Túto časť stavebnej prípravy odporúčame konzultovať aj s dodávateľom oplotenia a brán ešte pred započatím stavebnej prípravy, aby  sme sa vyhli zbytočne navýšeným investičným  nákladom, alebo iným nepríjemným prekvapeniam.

OBSAH stránky


Ploty a Bránky »

Krídlové a Skladacie brány »

Posuvné brány »

Dvojdielne teleskopické brány »

Trojdielne teleskopické brány »

Posuvné rotibežné brány » 

Samonosné brány »

Samonosné teleskopické brány »

Samonosné protibežné brány »


Plotové POLIA

Plotové polia sa montujú do vystavaných pilierov stavebných otvorov v štyroch bočných bodoch na  konzoly, ktoré sú súčasťou dodávky plotového poľa. Montáž plotových polí nekladie na stavebnú prípravu žiadne špeciálne požiadavky.
Ak je stavebná príprava pre plotové polia len v spodnej časti a piliere sú nahradené kovovými stĺpikmi, tieto sú zabudované do stavebnej prípravy, alebo sú osadené dodatočne s povrchovou montážou na stavebnú prípravu, na ktorej ešte nie sú nalepené striešky.

ARTkov_Teleskopicke_Brany_Trnava_Kridlove_brany_plot_branka
Montáž plota/bránky
Bránky

Montáž bránky priamo na pilier spočíva v kotvení dvoch závesov (pántov) a na druhej strane v montáži dorazovej konzoly alebo lišty s elektromagnetickým zámkom. Odporúčaná výška vyústenia elektro-prívodu k magnetickému zámku je 900-950mm od chodníka (dlažby). Druhá možnosť montáže bránky je na kovové stĺpiky priamo zabudované do stav. prípravy, alebo dodatočne osadené s povrchovou montážou na pripravené betónové pätky.

Štandardná šírka stavebného otvoru bránky je 1100mm.


KRÍDLOVÉ a SKLADACIE brány

Krídlové brány kladú na kvalitu stavebnej prípravy vyššie nároky z dôvodu často značnej hmotnosti krídla. Všetky jednokrídlové ako aj dvojkrídlové brány odporúčame montovať na kovové bránové stĺpy dostatočne zabetónované do spodného základového pásu a pri dvojkrídlových bránach je vhodné v strede prejazdovej šírky zabetónovať pätku pre spoľahlivé kotvenie stredového spodného dorazu.

ARTkov_Teleskopicke_Brany_Trnava_Kridlove_brany_stavebna_priprava
KRÍDLOVÉ a SKLADACIE brány – pôdorys stav. prípravy

Skladacie brány priamo na piliere stavebnej prípravy v žiadnom prípade NEMONTUJEME! Priamou súčasťou skladacích brán sú aj bránové stĺpy, ktoré je potrebné v rámci stavebnej prípravy zabetónovať priamo do základového pásu. Len vo výnimočných prípadoch je možná povrchová montáž bránových stĺpov.

Ostatné pokyny sú prakticky totožné s pokynmi pre montáž klasických krídlových brán popísaných vyššie.

Krídlové brány sú už dnes zvyčajne automatizované, preto je vhodné v rámci stavebnej prípravy zabudovať do stav. prípravy všetky potrebné elektro-inštalačné rozvody pre následnú montáž bránovej automatizácie.

Odporúčaná minimálna čistá prejazdová šírka je 3000mm.


 

UŽITOČNÉ informácie

Pre všetky jednokrídlové a dvojkrídlové brány aj bránky platí, že sa vždy otvárajú „do vnútra“ a nie do ulice. Smerom do ulice je možné krídlové brány otvárať len v prípade, ak aj úplne otvorená brána ostáva na vašom pozemku a nezasahuje v otvorenej polohe do obecného chodníka pre chodcov a už vôbec nemôže zasahovať do cestnej komunikácie.

ARTkov_Teleskopicke_Brany_Trnava_Kridlove_brany_uprava_terenu
Úprava terénneho profilu

Častým javom je  sklon terénu so spádom od domu k ulici. Pri terénnych úpravách je potrebné myslieť na to, že krídlo brány je v celom „pracovnom“ rádiuse v jednej výške, so štandardou výškou od terénu 50, max. 75mm a pri maximálnom priblížení k terénu nie je odporúčaná táto výška menej ako 30mm.


POSUVNÉ brány

Stavebná príprava pre posuvné brány s koľajničkovým pojazdom spočíva vo vybudovaní stabilnej betónovej dráhy  pre montáž koľajničky a pätky pre montáž bránovej automatizácie. Celková dĺžka dráhy je v tomto prípade cca prejazdová šírka x 2 + 500mm. V praxi to znamená, že pre posuvnú bránu s prejazdovou šírkou 4000mm je potrebné vybudovať pojazdovú dráhu dlhú min. 8500mm. Samozrejmosťou je zabudovanie elektro-inštalačných rozvodov do stavebnej prípravy pre montáž bránovej automatizácie.

ARTkov_Teleskopicke_Brany_Trnava_POSUVNA_Brana_podorys
Pôdorys stav. prípravy pre posuvnú bránu


TELESKOPICKÉ posuvné brány 

Stavebná príprava pre montáž Dvojdielnej TELESKOPICKEJ brány spočíva vo vybudovaní betónového základu pojazdovej dráhy a pätky pre montáž motora bránovej automatizácie. Súčasťou stavebnej prípravy je aj rozmiestnenie potrebných elektro-inštalačných rozvodov a ich priame zabudovanie do stavebnej prípravy. Povrch pojazdovej dráhy je potrebné po zaliatí betónom do max. možnej miery urovnať po celej dĺžke.

ARTkov_Teleskopicke_Brany_Trnava_Dvojdielna TELESKOPICKA_Brana_podorys
Dvojdielna TELESKOPICKÁ brána-pôdorys stav. prípravy


Stavebná príprava pre montáž Trojdielnej TELESKOPICKEJ Brány je dosť podobná dvojdielnej, rovnako spočíva vo vybudovaní betónového základu pojazdovej dráhy a pätky pre montáž motora bránovej automatizácie. Odlišná je šírka pojazdovej dráhy a dĺžka priestoru vyhradeného pre odsunutie brány. Rovnako platí aj zásada, že povrch pojazdovej dráhy je potrebné po zaliatí betónom do max. možnej miery urovnať po celej dĺžke.

ARTkov_Teleskopicke_Brany_Trnava_Trojdielna TELESKOPICKA_Brana_podorys
Trojdielna TELESKOPICKÁ brána-pôdorys stav. prípravy


Posuvné PROTIBEŽNÉ brány
ARTkov_Teleskopicke_Brany_Trnava_PROTIBEZNA_Brana_podorys
Posuvné PROTIBEŽÉ brány-pôdorys stav. prípravy


SAMONOSNÉ brány
ARTkov_Teleskopicke_Brany_Trnava_Samonosna_Brana_podorys
SAMONOSNÁ brána-pôdorys stav. prípravy


Samonosné TELESKOPICKÉ brány

Pre realizáciu Samonosnej TELESKOPICKEJ brány je podobná ako pre realizáciu klasickej (jednodielnej) samonosnej brány. Spočíva vo vybudovaní základového bloku do hĺbky min. 1000mm, šírka 600mm. Dĺžka bloku C je zhodná s dĺžkou vyvažovacieho ramena, čím je priamo závislá na prejazdovej šírke A, hmotnosti bránového systému a konkrétneho konštrukčného prevedenia.(viď tab.1)

ARTkov_Teleskopicke_Brany_Trnava_Samonosna_TELESKOPICKA_Brana_podorys
Samonosná TELESKOPICKÁ brána-pôdorys stav. prípravy

Dĺžku C záväzne určuje výrobca bránového systému. V prípade potreby sa na druhej strane buduje pätka pre povrchovú montáž dojazdového stĺpa. Po prijatí objednávky je spracovaná TECHNICKÁ dokumentácia. Súčasťou dokumentácie sú aj pokyny k požiadavkám na stavebnú prípravu. Spracovaná dokumentácia je poskytnutá zákazníkovi pre účely realizácie stavebnej prípravy.

ARTkov Trnava-TELESKOPICÉ brány
TAB


Samonosné PROTIBEŽNÉ brány
ARTkov_Teleskopicke_Brany_Trnava_PROTIBEZNA_samonosna_Brana_podorys
Samonosné PROTIBEŽNÉ brány -pôdorys stav. prípravy
SnB_tab_S
Tabuľka pre samonosný systém S

 

Máte OTÁZKY ?
  Máte záujem o Cenovú PONUKU ?

   Polia označené ✦ sú povinné.

   ☰ Stavebná príprava: ✦

   Ukázať náčrt možností stav. prípravy

   ☰ Požadovaný Bránový Systém: ✦   ☰ Personálna Bránka:

   ☰ Plotové polia:

   ☰ Stĺpy:
   ☰ Iné PRODUKTY:   ☰ DIZAJNOVÉ požiadavky:


   ✦ Vyberte z možností:
   ☰ POVRCHOVÁ úprava: ✦

   Ukázať vzorkovník RAL
   ☰ Spôsob DODANIA: ✦   ☰ Doplňujúce INFORMÁCIE:   ☰ KONTAKTNÉ údaje:
   artkov.tt@gmail.com