ARTkov_TELESKOPICKE-brany_SLUZBY_p-uprava

V ponuke sú dve základné alternatívy povrchovej úpravy:

Prášková povrchová úprava – fosfátovanie alebo tryskanie a následná aplikácia dvojvrstvovej práškovej farby. Každá vrstva je po nanesení vypaľovaná v peci.

Zinkovanie + Prášková povrchová úprava – tryskanie alebo pieskovanie povrchu, následná aplikácia žiarového zinku (tzv. šopovanie) a finálna aplikácia práškovej farby vypaľovanej v peci.

Ponúkané alternatívy zaručujú dlhodobú účinnú antikoróznu ochranu, farbostáloť a vysokú povrchovú odolnosť voči mechanickému a chemickému poškodeniu.

Dohodou a prijatí stanovených podmienok je možné vyhovieť aj iným požiadavkám zákazníka na povrchovú úpravu, ak je požadovaná povrchová úprava dostatočne vhodná a dostupná.

Príprava výrobkov na povrchovú úpravu

Predpríprava povrchu výrobkov je realizovaná fosfátovaním (chemicky), tryskaním liatinovou drťou, alebo pieskovaním. Tryskanie a pieskovanie sú mechanické spôsoby prípravy výrobkov k finálnej povrchovej úprave.

Fosfátovanie

Fosfátovanie  je chemická úprava povrchu ocele za účelom zvýšenia odolnosti voči korózii a zlepšenia priľnavosti pre ďalšie povrchové úpravy. Fosfátovaním sa na povrchu vytvárajú vo vode nerozpustné kryštalické terciárne fosforečnany zinku, železa a mangánu.

Fosfátová vrstva neposkytuje sama o sebe oceľovým výrobkom dostatočnú ochranu proti korózii, a preto sa následne realizuje finálna povrchová úprava práškovou farbou – COMAXID. Dôležitou vlastnosťou fosfátových povlakov je ich schopnosť viazať na seba organické látky. Fosfátovanie vytvorí ochrannú vrstvy o hrúbke cca 2 µm a uskutočňuje sa pri teplotách od 30 do 60 °C.

Triskanie / Pieskovanie

Tryskanie / Pieskovanie je spôsob mechanickej úpravy kovových povrchov, pri ktorom sa liatinová drť alebo piesok  vrhá veľkou rýchlosťou proti povrchu výrobku. Proces tryskania je vysoko efektívna metóda predprípravy povrchu výrobkov k finálnej povrchovej úprave.

Zinkovanie – šopovanie

Žiarové striekanie kovov (metalizácia, šopovanie) je spôsob žiarového zinkovania, pri ktorom sa jemné čiastočky roztaveného zinku prostredníctvom šopovacej pištole vrhajú na povrch otriskaného alebo opieskovaného predmetu. Čiastočky sa na povrchu uchytia a vytvoria súvislú vrstvu. Hrúbka vrstvy môže byť podľa potreby rôzna.

Konkrétny spôsob predprípravy výrobkov k finálnej povrchovej úprave v zmysle požiadaviek zákazníka určuje realizátor povrchovej úpravy v závislosti na materiálovej skladbe, rozmerov, následných technologických operácii …

PRÁŠKOVÁ povrchová úprava

Po vhodnej predpríprave je aplikovaná DVOJVRSTVOVÁ prášková povrchová úprava. Základná prášková farba je nanesená elektrostaticky na povrch výrobku a následne vypálená v peci pri teplote 180°C – 200°C. Po primeranom ochladení je rovnakým spôsobom nanesená vrchná prášková farba a opätovne vypálená v peci.

Prášková povrchová úprava je GARANCIOU dlhodobej bez-údržbovej životnosti bez potreby obnovy. Má veľmi dobrú odolnosť voči mechanickému poškodeniu. Dostupnosť farebných odtieňov je prakticky v celej škále vzorkovníka RAL.

Povrchová úprava výrobkov firmy ARTkov je realizovaná profesionálnymi partnermi, čím je garantovaná vysoká profesionálna kvalita.

V prípade, ak si zákazník zvolí iného (vlastného) realizátora povrchovej úpravy ale súčasťou objednávky je aj dodávka a montáž, výrobky je možné prevziať (dodať) na povrchovú úpravu až po ich úplnom uhradení. V tomto prípade je montáž výrobkov v mieste určenia fakturovaná osobitne.

ŽIAROVÉ zinkovanie.

Žiarové ZINKOVANIE uprednostňujeme technológiou tzv. šopovania z dôvodu vylúčenia rizika nezvratných deformácii a iných možných poškodení výrobkov, ktoré môžu vzniknúť pri klasickom žiarovom zinkovaní ponorením do roztaveného zinku.

Ak zákazník aj napriek tomu trvá na realizácii žiarového zinkovania ponorením do roztaveného zinku, je to možné po prevzatí výrobkov bez povrchovej úpravy a ich úplnom uhradení. Následné zinkovanie je na vlastné riziko zákazníka.

Poznámka: Výňatok zo Všeobecných obchodných podmienok WIEGEL, závod Sereď:

Objednávateľ berie na vedomie, že si je vedomý nebezpečenstva vzniku deformácií alebo deštrukcie výrobkov súvisiacich s termickým procesom žiarového pozinkovania. Dodávateľ žiarového pozinkovania nenesie zodpovednosť za prípadné následné škody.

Pri produktoch menších rozmerov max. 1000x3000mm je možné ako podklad pre práškovú povrchovú úpravu uplatiť GALVANICKÉ pozinkovanie, kedy je zinok na povrch predmetu nanášaný elektrolýzou.

Farebné odtiene RAL

Výber častejšie požadovaných farebných odtieňov na PLOTY a BRÁNY

RAL 9005 (čierna)

 

RAL 7016 (antracit)

 

RAL 7032

 

RAL 7037

 

RAL 7039

 

RAL 7040

 

RAL 7042

 

RAL 8011

 

RAL 8019

 

RAL 3007

 

RAL 6009

 

RAL 6012

vzorkovnik-ral