ARTkov_TELESKOPICKE brany_REALIZACIA

 

Technická PODPORA je cielená na pomoc pri hľadaní optimálneho technického riešenia pri realizácii plotov, brán

Prakticky každá realizácia oplotenia sa skladá zo stavebnej prípravy a následnej výroby a montáže oplotenia a brán.
Na základe dlhoročných skúseností odporúčame kontaktovať výrobcu oplotenia a brán ešte pred zahájením stavebnej prípravy, a to predovšetkým v prípadoch, ak sa uvažuje z dôvodu nedostatočných priestorových možností s použitím aj TELESKOPICKÝCH alebo SKLADACÍCH bránových systémov, ktoré si vyžadujú špecifickú stavebnú prípravu.
Ponúkame dve úrovne technickej podpory:

  • Všeobecnú technickú PODPORU
  • Odbornú technickú PODPORU

 

Podstatná časť všeobecnej technickej podpory je sprístupnená na týchto stránkach.

Odbornú technickú podporu poskytujeme zákazníkom po prijatí objednávky.
Súčasťou odbornej technickej podpory je mimo iného aj výkresová dokumentácia k realizácii stavebnej prípravy.

Oplotenie pred domom sa zvyčajne realizuje po stavbe samotného domu. Bránka pre peších je zvyčajne umiestnená v blízkosti priečnej osy vstupných dverí do domu. Prejazdová brána je umiestnená v blízkosti priečnej osy garážovej brány alebo v priestore vyhradenej voľnej parkovacej plochy. Často sú súčasťou aj skrine s elektro a plynovou prípojkou, ktoré je vhodné tiež brať do úvahy.

ARTkov Trnava-TELESKOPICÉ brány
obr. 1 - Základný orientačný pôdorys

A1-A2-A3 : Vytýčenie základných osí pre polohu personálnej bránky a vjazdovej brány.
B1-B3-B5 : Plot alebo múr ... možností je samozrejme viac.
B2 : Stavebný otvor pre bránku (štandardná šírka 1100mm)
B4 : Stavebný otvor pre bránu (odporúčaná min. šírka 3000mm)
B6 : Prípojkové skrine.
C1 : Vzdialenosť domu od hranice pozemku.
C2 : Vzdialenosť vyhradená pre vjazd, prípadne aj pre rezidenčné parkovanie.

Pôdorys a rozloženie stavebných otvorov sa môže líšiť, ale podstata je tá istá.
Stavebná výška je vždy v kompetencii investora.

Táto časť realizácie má v zásade korešpondovať s architektúrou domu a splniť potreby a dizajnové predstavy. Štandardne sa uplatňujú nasledovné prevedenia stavebnej prípravy:
ARTkov Trnava-TELESKOPICÉ brány
obr. 2a: Murovaná stav. príprava je pravdepodobne najviac používanou, väčšinou použitím rôznych druhov tvárnic.
ARTkov Trnava-TELESKOPICÉ brány
obr. 2b: Kombinovaná stav. príprava je zložená z murovaných častí a kovových stĺpov. Na realizáciu je náročnejšia ako murovaná, a dnes je už skôr na ústupe.
ARTkov Trnava-TELESKOPICÉ brány
obr. 2c: Stĺpová stav. príprava spočíva v osadení a zabetónovaní kovových stĺpov a celý priestor je vyplnený bránami a plotovými poľami. Vhodná je skôr k modernejšej architektúre alebo do priemyselného prostredia.
Súčasťou stav. prípravy je aj príprava pre následnú montáž PLOTOVÝCH a BRÁNOVÝCH systémov.
PLOTOVÉ polia
Plotové polia nevyžadujú zvláštnu pozornosť pri stav. príprave. Sú to statické prvky zvyčajne kotvené v štyroch bodoch konzolami, ktoré sú súčasťou dodávky plotového poľa. ARTkov Trnava-TELESKOPICKÉ brány-PLOTY
Personálna BRÁNKA
Štandardná čistá šírka pre bránku je 1100mm. Závesy bránky sú kotvené priamo do múra alebo do kovového stĺpa. Ak sú kotvené priamo do múra, tak stavebné vyhotovenie by malo zaručovať dostatočnú pevnosť a stabilitu pre uvedený účel využitia, ak je kotvená na stĺpiky, tak by mal byť stav. otvor rozšírený o šírku stĺpikov, aby bola čistá šírka pre bránku 1100mm zachovaná. Odporúčaná výška vyústenia elektroinštalácie pre pripojenie magnetického zámku je 900-950mm od terénu (nulovej výšky).
Pre jednokrídlové a dvojkrídlové brány platia v zásade rovnaké pravidlá ako pri personálnej bránke, ale vzhľadom na vyššiu hmotnosť je vhodné primerane prispôsobiť stav. prípravu.
ARTkov Trnava-TELESKOPICKÉ brány-PLOTY
obr. 3a: Kotvenie závesov na múry
ARTkov Trnava-TELESKOPICKÉ brány-PLOTY
obr. 3b: Kotvenie závesov na zosilnené piliere (pri ťažších bránach)
ARTkov Trnava-TELESKOPICKÉ brány-PLOTY
obr. 3c: Kotvenie závesov na kovové stĺpy (odporúčané riešenie)
Na obr. 3a je v pôdoryse vyobrazené kotvenie závesov priamo do múrov. Riešenie je vhodné pri ľahších bránach a dostatočne stabilných múroch. Na obr. 3b je v pôdoryse vyobrazené kotvenie závesov na zosilnené piliere priamo previazané s múrmi. Tento spôsob stav. prípravy je vhodný predovšetkým pre ťažšie brány, alebo ak sú múry stavané s tvárnic, ktoré nezaručujú dostatočnú stabilitu a pevnosť. Na obr. 3c je v pôdoryse vyobrazené kotvenie závesov na kovové stĺpy priamo zapustené do betónového podkladu alebo povrchovo kotvené na pripravené betónové pätky. Je to najvhodnejšie a najspoľahlivejšie riešenie.
Krídlové SKLADACIE  (zalamovacie) brány
Pre uvedený bránový systém je bezpodmienečne vyžadovaný spôsob zavesenia na kovové stĺpy (obr. 3c), ktoré zároveň slúžia na ukotvenie bránovej automatizácie a zalamovacích mechanizmov.
ARTkov Trnava-TELESKOPICKÉ brány-PLOTY
obr. 4: Zavesenie skladacej brány na kovové stĺpy (pôdorys)
Priamou súčasťou všetkých posuvných bránových systémov sú koľajničky (s povrchovou montážou) na betónový základ pojazdovej dráhy. Odporúčaná je "nezámrzná"  hĺbka (60-120cm) v závislosti na konkrétnej lokalite.
ARTkov Trnava-TELESKOPICKÉ brány-PLOTY
obr. 5: Všeobecný pôdorys stav. prípravy pre posuvné brány

A PREJAZDOVÁ(stavebná) šírka bránového systému
B ZÁBRANIE(priestor vyhradený pre odsunutie bránového systému)
C Dĺžka pätky pre osadenie motora, prípadne aj stabilizačného stĺpa alebo portálu (450mm-600mm)
P Dojazdový presah (50mm-150mm)
CMD CELKOVÁ MANIPULAČNÁ DĹŽKA bránového systému
s1 - Šírka pojazdovej dráhy (200-350mm)
s2 - Šírka pätky (250-300mm) v závislosti na použitej bránovej automatizácii
POSUVNÁ brána:
B = A+C
s1 = 200mm
Dvojdielna TELESKOPICKÁ brána:
B = A/2+C
s1 = min. 250mm
Trojdielna TELESKOPICKÁ brána:
B = A/3+C
s1 = min. 350mm

Vzorec pre B je uvedený v zjednodušenej (orientačnej) podobe!
Pre samonosné bránové systémy je potrebné v rámci stav. prípravy zabetónovať základ pre ukotvenie vozíkov, pohonu a stabil. stĺpa alebo portálu. Vzhľadom k tomu, že tento základ je zároveň aj hmotnostným protizávažím, hĺbka predpísaná výrobcami samonosných systémov je min. 1000mm.
ARTkov Trnava-TELESKOPICKÉ brány-PLOTY
obr. 6: Všeobecný pôdorys stav. prípravy pre samonosné brány
A PREJAZDOVÁ(stavebná) šírka bránového systému B ZÁBRANIE(priestor vyhradený pre odsunutie bránového systému) C Dĺžka základu pre kotvenie vozíkov, osadenie motora, prípadne aj stabilizačného stĺpa alebo portálu s - Šírka základu (450-600mm) CMD CELKOVÁ MANIPULAČNÁ DĹŽKA bránového systému Dôležitým parametrom samonosnej brány je dĺžka vyvažovacieho ramena, ktoré významne predlžuje bránovú konštrukciu a tým aj priestor potrebný pre odsunutie. Každý výrobca samonosných systémov má pre tento účel zostavené tabuľky. ARTkov Trnava-TELESKOPICÉ brány
Samonosné TELESKOPICKÉ brány
Samonosné TELESKOPICKÉ brány vykazujú úsporu miesta pre odsunutie cca 30% v porovnaní s klasickou samonosnou bránou, čo môže byť v mnohých prípadoch rozhodujúci faktor...Viac INFORMÁCIÍ