Technická podpora

Po prijatí objednávky je vykonané v závislosti na charaktere objednaných produktov predvýrobné zameranie a následné spracovanie výrobnej dokumentácie. Dokumentácia obsahuje všetky dôležité údaje týkajúce sa konštrukčného riešenia a rozmerov, zapracované sú dizajnové požiadavky, špecifické požiadavky na realizáciu stavebnej prípravy a elektroinštalačných rozvodov.

Predvýrobné zameranie

Zameraný je aktuálny stav zrealizovanej stavenej prípravy.  Pokiaľ nie je ešte stavebná príprava zrealizovaná, výrobná dokumentácia je spracovaná na základe dodaných podkladov (projektová dokumentácia, prípadne orientačný náčrt).

Dizajn

Dizajnové možnosti sú veľmi široké a v zásade je základná dizajnová predstava očakávaná zo strany investora (zákazníka). Finálne dizajnové riešenie zapracované do výrobnej dokumentácie sa vždy v maximálnej miere približuje k očakávanej predstave zákazníka v rámci materiálovej dostupnosti a technického riešenia.

Stavebná príprava

Stavebná príprava je v kompetencii zákazníka alebo zákazníkom povereného realizátora stavebných prác. V prípade, že je výrobná dokumentácia spracovaná na základe už zrealizovanej stavebnej prípravy, zapracované sú výsledky predvýrobného zamerania. Ak sa stavebná príprava realizuje na základe dodanej a odsúhlasenej výrobnej dokumentácie, všetky podstatné stavebné rozmery sú pre realizátora stavebných prác záväzné.

Povrchová úprava

Ponúkame široký sortiment povrchovej úpravy výrobkov na základe požiadaviek zákazníka. Medzi najžiadanejšie patrí prášková povrchová úprava. V ponuke sú tiež klasické lakovanie aplikované striekaním: syntetika, polyuretan (dvojzložkový), polyvynil … Taktiež ponúkame zinkovanie: žiarové, galvanické alebo zinkovanie technológiou šopovania.

Dodávka a montáž

Samozrejmosťou je v zmysle požiadavky zákazníka dodávka a odborná montáž, pokiaľ sú tieto služby predmetom objednávky. Termín dodávky a montáže je stanovený dohodou.