Trojdielna teleskopická brána

Trojdielny teleskopický bránový systém umožňuje efektívne využitie pomerne úzkeho priestoru na komfortný vstup a vjazd na pozemok. Systém vykazuje úsporu priestoru pre odsunutie v závislosti na prejazdovej širke 58-65% v porovnaní s klasickou posuvnou bránou.

Princíp trojdielnej teleskopickej brány


Trojdielna teleskopická brána je zložená z troch segmentov vzájomne prepojených teleskopickými mechanizmami tak, že len vnútorný bránový segment je posúvaný pohonom. Vďaka prepojeniu ostatných segmentov teleskopickým mechanizmom je docielené, že v polohe – OTVORENÁ – sa všetky bránové segmenty dostanú do vzájomného zákrytu, čo v konečnom dôsledku výrazne skráti ich celkovú dĺžku potrebnú pre uzavretie konkrétnej prejazdovej šírky.

3tb-funkcnost

tab_3tb

Trojdielne teleskopické brány ponúkame do maximálnej dĺžky 16500mm a výšky do 2000mm.

Stavebná príprava.


Štandardná stavebná príprava spočíva v príprave betónovej dráhy pre montáž koľajničiek a pätky pre ukotvenie motora bránovej automatizácie. Odporúčaná hĺbka základu je do nezámrznej hĺbky určenej realizátorom stavebných prác.

3tb-stavebnapriprava

Bránová automatizácia

Samonosné teleskopické brány sú konštrukčne predurčené k automatizovanej prevádzke. Túto úlohu plnia kvalitné a preverené pohony zn. NICE.

robuskit
RobusKit je určený pre všetky posuvné koľajničkové, samonosné a teleskopické brány s hrebeňovým posuvným systémom. Štandardne je dodávaný v hmotnostných kategóriách od 400kg do 2500kg s bohatým príslušenstvom.

Po  prijatí objednávky je spracovaná výrobná dokumentácia, ktorej súčasťou sú tiež konkrétne požiadavky na stavebnú prípravu (betonový základ a rozmiestnenie chráničiek pre elektroinštalačné rozvody bránovej automatizácie a iných dohodnutých koncových zariadení)