Zlamovacia krídlová brána

Zlamovacie brány ponúkame v jednokrídlovom a dvojkrídlovom prevedení do max. dĺžky jednoho krídla 3000mm a do výšky stavebného otvoru max. 1800mm. Každé krídlo je zložené z dvoch častí spojených závesmi (pántami). Prvá časť je ovládaná priamo pohonom a druhá časť zlamovacím mechanizmom zabezpečujúcim počas otvárania synchronizované zlamovanie, čo v konečnom dôsledku v polohe [OTVORENÁ] skráti každé krídlo cca o 50%, čo je jasne vidno na vizuálnom porovnávacom pôdoryse.

UPOZORNENIE: Zlamovací bránový systém nie je určený pre otváranie “do ulice”

Porovnávací pôdorys klasickej a zlamovacej krídlovej brány <hr />
Porovnávací pôdorys klasickej a zlamovacej krídlovej brány

Zlamovacie brány sú konštrukčne predurčené k automatizovanej rezidenčnej aj priemyselnej prevádzke.

Stavebná príprava

Stavebná príprava pre montáž zlamovacích krídlových brán si nevyžaduje žiadne osobitné úpravy stavebného otvoru. Pokiaľ inštalácii brány predchádza štandardná výstavba múrov vymedzujúcich stavebný otvor a múry sú dostatočne stabilné, závesy je možné kotviť priamo do muriva, alebo sa pripravia v rámci stavebnej prípravy betonové pätky pre povrchovú montáž bránových stĺpov. Na základe osobitnej dohody je možná dodávka predĺžených stĺpov určených pre zapustenie a zaliatie betónom.

Bránová automatizácia

Zlamovací bránový systém potrebuje pre dlhodobú bezporuchovú prevádzku výkonnejšiu bránovú automatizáciu ako bežné krídlové brány, čo v praxi znamená, že na ovládanie zlamovacieho krídla s dĺžkou 3000mm v žiadnom prípade neinštalujeme motor pre krídlo do 3000mm (odporúčané výrobcom motora), ale motor s výrobným odporúčaním min. do 5000mm.

V rámci stavebnej prípravy je vhodné zabudovať aj plastové chráničky  pre elektroinštalačné rozvody a potrebný je hlavný prívod 230V do miesta inštalácie riadiacej elektroniky.

Elektroinštalačná schéma pre motory NICE Toona
Elektroinštalačná schéma pre nadúrovňové motory NICE Toona

Špecifickú stavebnú prípravu vyžaduje inštalácia podúrovňovej bránovej automatizácie, ale v každom prípade je po prijatí objednávky v dostatočnom predstihu spracovaná dokumentácia, ktorú samozrejme obdrží aj zákazník.

Elektroinštalačná schéma pre podúrovňové motory NICE X-Metro
Elektroinštalačná schéma pre podúrovňové motory NICE X-Metro